Be all you can Be

Innerlijke Beweging vanuit Essentie van Zijn

Agenda Familieopstellingen:
- 19 oktober Dag: Systemisch Lichaamswerk & Ziekteopstellingen verder
- 2 en 3 november Intensive Licht op Ziekte en Gezondheid verder
- 23 november Middagworkshop Leven vanuit Aanwezigheid verder
 
Cursussen:
- 16 en 17 november start 10 daagse cursus Systemisch Lichaamswerk en Ziekteopstellingen verder
 
- Blog Bespiegelingen voor een nieuw Perspectief, met aandacht voor: het lichaamsgerichte opstellen via 'Het Systemisch Zielswerk in het Lichaam', 'Opstellingen bij Ziekte' en voor 'Vrouw Zijn'.
- Sinds 2014 ben ik als partner aangesloten bij de Academie voor Opstellingen, van waaruit we ook samenwerken met arts Henk Fransen rondom 'opstellingen met ziekte'. 
 • Wil jij meer balans in je leven? Meer in contact zijn met je eigen natuur?
 • Heb jij het gevoel dat je niet de juiste dingen doet? Dat de energie uit je weg vloeit? Dat je niet op de juiste weg bent?
 • Zijn er situaties in je leven waardoor je je uit het lood geslagen voelt? Bijvoorbeeld verlies van werk, ziekte, relatieproblemen, stress, burn-out, fysiek ongemak.

Dan is ‘Be all you can Be’ misschien iets voor jou.

Mijn begeleiding richt zich op het hervinden van je eigen innerlijke kracht en balans, om van daaruit datgene aan te kunnen dat zich op jouw weg bevindt. De oplossing zit niet in het willen veranderen van de situatie (dat is vaak buiten onze eigen invloed), maar in het veranderen van ons perspectief hierop. Je zult merken dat moeilijke situaties zich ‘oplossen’, doordat je ze vanuit een andere plek in jezelf waarneemt. Dat je, in plaats van slachtoffer te zijn van de situatie, de regie in handen kunt voelen en in het moment kunt zijn met wat er is.

De ervaring leert dat wanneer we dezelfde situatie vanuit een ander perspectief bekijken er nieuwe mogelijkheden ontstaan, dat het zelfs een transformerende beweging tot gevolg kan hebben.

In mijn werk richt ik me specifiek op drie gebieden, die me, door mijn eigen ervaringen in het leven, na aan het hart liggen:

De rode draad is: ‘Be all you can Be’. Een vitaal leven waarin we in vrijheid ons volledige potentieel benutten.

Wil je meer weten? Lees verder of neem contact op voor een kennismaking. Ik ontmoet je graag!

The moment you change your perception,
is the moment you rewrite the chemistry of your body.
Bruce Lipton
Be all you can Be

Visie

´Be all you can Be´ is mijn levensmotto en staat voor het in vrijheid leven van mijn volledige potentieel, met alles wat er in me is. Een weg van constante bewustwording en groei aan de hand van de ervaringen die het leven me biedt.
Dit is ook de basis voor mijn begeleiding.

De mens zie ik als een eenheid van body, mind en spirit. Alle antwoorden dragen we in ons. Het lichaam geeft ons waardevolle informatie hoe het fysiek, emotioneel/mentaal en op zielsniveau met ons gaat. Als we hiernaar luisteren kan dit tot rijke inzichten en groei leiden.

Het logo symboliseert dit ‘geheel’ waar we deel vanuit maken. Schijnbare uitersten, onlosmakelijk met elkaar verbonden als de zon en de maan, worden in hun geheel waargenomen.
Dan wordt het mannelijke doelgerichtheid én vrouwelijke ontvankelijkheid, kwaliteiten én schaduwkanten, dan wordt onze ziel verbonden met ons lichaam en ons denken.
We zijn alles. Het ene kan niet bestaan zonder het andere. Als alles er mag zijn, kunnen we heelheid ervaren in onszelf en met de mensen om ons heen. Dan kunnen we loslaten, in het hier en nu zijn en de stroom van het leven volgen.

Geïnteresseerd? Neem contact op voor een afspraak.

Verlies en Bezit, Dood en Leven zijn één.
Er valt geen schaduw waar de zon niet schijnt.
Hilaire Belloc
Visie

Leven met Kanker

Kanker! Het begin van een onzekere tijd waarin vragen en alle soorten emoties elkaar afwisselen. Een rollercoaster en eindeloos wachten op uitslagen en onderzoeken. Zo was het voor mij toen mijn partner in 1995 Leukemie bleek te hebben, waar hij drie jaar later aan overleed.

Na die tijd had ik een sterke wens om iets te kunnen betekenen voor kankerpatiënten en hun naasten. Maar het was te vroeg. Jaren later ontwaakt mijn wens opnieuw, wanneer ik me realiseer dat mijn professionele bagage als counselor, opsteller en healer een welkome aanvulling kan zijn op de medische behandelingen.

Ziekte raakt ons in onze kern, in ons fundament en heeft daarmee impact op alle facetten van ons leven. Waar de reguliere behandelingen zich vooral op het lichaam richten is het mijn intentie om mensen met kanker en hun naasten te begeleiden in; het leven met deze ziekte en in het omgaan met de vele vragen, onzekerheden en emoties die dit met zich meebrengt. Dit betekent soms ook; vrede vinden om los te kunnen laten en te kunnen sterven.

Je kunt bij mij terecht voor Counseling, Ziekteopstellingen en Reconnective Healing.

Leven met Kanker

Persoonlijke Ontwikkeling

Soms is er een directe aanleiding en soms komt het van binnenuit; het gevoel dat je op een kruispunt in je leven staat. Dat je oude manier van doen niet meer past en dat je volgende stap richtingbepalend is. Dat het tijd is om afscheid te nemen van het oude en het nieuwe onbekende te verwelkomen. Omdat dit aan je kern raakt, aan wie je in wezen bent, kan dit tegelijkertijd op allerlei gebied diepgaande vragen en onzekerheden met zich meebrengen, die op hun beurt weer verstarrend kunnen werken.

Op dat soort momenten kan het fijn zijn om samen met iemand te kijken naar je vragen. Het helpt je om uit je oude denkraam te stappen, zodat er ruimte komt voor iets nieuws.

Dit is waarvoor je bij mij terecht kunt. Bewustwording en reflectie liggen voor mij aan de basis van persoonlijke en professionele groei. Mijn interventies zijn gericht op het verkrijgen van een nieuw perspectief, om van daaruit in beweging te komen.

Meer informatie vind je onder Coaching & Counseling, Systemisch werk & Opstellingen en Reconnective Healing.

Je kunt ook direct contact opnemen voor een kennismaking.

Jij mag zijn
zoals je bent
om te worden wie je bent,
maar nog niet kunt zijn;
en je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd.
Anna Terruwe
Persoonlijke Ontwikkeling

Vitaliteit in (Overheids)Organisaties

We leven in een tijd waarin zingeving voor steeds meer mensen in hun werk belangrijk is. Wanneer mensen zingeving ervaren en zich uitgedaagd voelen om hun creativiteit en talenten in te zetten en verder te ontplooien draagt dat bij aan hun vitaliteit én aan hun verbondenheid met de organisatie.

Dit vraagt om een type leider die in staat is om het belang van de organisatie en dat van de medewerkers bij elkaar te brengen om zo Ziel en Zakelijkheid met elkaar te verbinden. Een leider die zijn mensen stimuleert het beste uit zichzelf te halen met aandacht voor de resultaten.

Vanuit mijn ervaring in verschillende overheidsorganisaties draag ik graag bij aan de vraagstukken waar de overheid nu voor staat. Naast coaching van individuele medewerkers help ik organisaties en teams bij het vinden van een nieuw perspectief op vraagstukken met betrekking tot leiderschap, vitaliteit en talentmanagement.

Hierbij werk ik met name vanuit systemisch perspectief. Meer informatie hierover is te lezen onder Systemisch Werk & Opstellingen en Organisatieopstellingen.

Direct contact met mij opnemen kan natuurlijk ook.

De enige manier om de zin van verandering in te zien,
is om erin te duiken, erin mee te gaan
en van de ‘stroming’ te genieten.
Alan Watts
Vitaliteit in (Overheids)Organisaties

Coaching & Counseling

Hoewel coaching en counseling van elkaar verschillen, wordt het vaak door elkaar gebruikt. Voor mij ligt het verschil in het type vragen en de context van waaruit ze gesteld worden. De basis voor zowel mijn coaching als counseling ligt in de Tri-Energetica, een holistische benadering van de mens, ontwikkeld door Rickie Moore. Een opstelling of healing kan ook onderdeel uitmaken van een coaching- of counselingsessie.

Als coach begeleid ik je in een werkgerelateerde context. Er is een duidelijk resultaat waar we naartoe werken in je professionele ontwikkeling en loopbaan. De persoonlijke thema’s die eventueel opkomen vertalen we terug naar wat dit betekent voor jou in je professionele leven en ontwikkeling, inclusief bijbehorende acties.

Als counselor begeleid ik je (vaak) in een particuliere context. De focus in ons werk samen is zijnsgeoriënteerd en richt zich op persoonlijke vraagstukken en situaties. Het resultaat en de acties zijn gericht op jouw persoonlijke welzijn en ontwikkeling.

Een specifieke doelgroep in mijn counseling is de doelgroep van (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Hierover kun je meer lezen onder het kopje ´Leven met Kanker´.

Accepteer wat er op je pad komt,
Het enige belangrijke is dat je het tegemoet treedt met moed
en dat je het allerbeste geeft wat je te geven hebt.
Eleanor Roosevelt
Coaching & Counseling

Tri-Energetica

Tri-Energetica helpt mensen effectiever om te gaan met levensvragen of problemen waar ze mee geconfronteerd worden op het gebied van emoties, seksualiteit, relaties, ziekte, werk, persoonlijke crisis of groei en zijnsvragen.

Door gebruik te maken van een breed spectrum aan (therapeutische) benaderingen, zoals; bio-energetica, Transactionele Analyse, Gestalt, ademwerk, yoga, sjamanisme en inzichten van ‘leermeesters’ als Eckhart Tolle en Adyashanti worden de vaak verborgen behoeften, wensen en intenties van de cliënt zichtbaar gemaakt.
De Tri-Energetica formule leert te onderscheiden in:

 • Weet wat je nodig hebt
 • Zeg wat je wilt
 • Heb duidelijke intenties

De focus in de Tri-Energetica ligt op de eenheid van lichaam, geest en spirit. Het biedt praktische handvatten om de flexibiliteit van het lichaam te vergroten, de tolerantie (compassie) in en van het hart te ervaren en de nieuwsgierigheid van de spirit te laten spreken.

Meer informatie vind je op de website van Rickie Moore en Henry Marshall en op tri-energetica.net.

Mijn overtuigingen stukgeslagen
Wordt de werkelijkheid ontdekt
Verrezen uit de as van mijn gekwetstheid
Ontwaakt een oud innerlijk ‘weten’
Waaruit de bloem van mijn ziel ontluikt
Stefanie Bussing (2008)
Tri-Energetica

Systemisch Werk & Opstellingen

Opstellingen gaan voor mij over ervaren en waarnemen van de onderstroom en de betekenis daarvan in het hier en nu. Als opsteller, representant of cliënt, steeds ervaar ik de diepe kracht van het systemisch veld. Een kracht die ons verbindt met de levensstroom, van waaruit inzicht en beweging ontstaat in vastzittende patronen en emoties.

Opgeleid in de traditie van Bert Hellinger begeleid ik familie-, ziekte-, loopbaan- en organisatieopstellingen in individuele sessies of in groepsverband.

De methode is eenvoudig. We verkennen eerst samen je vraag, waarna je ‘op gevoel’ de onderdelen uit het systeem (bijv. je vader, moeder etc) in de ruimte plaatst. Dit laat direct de onderlinge verhoudingen en dynamiek in het systeem zien. De opstelling ontvouwt zich daarna vanzelf.

Een laagdrempelige manier om kennis te maken met het opstellingswerk is deelname aan een workshop. Je kunt een vraag inbrengen, als representant deelnemen of meebewegen met de groep. Kijk in de agenda voor de data.

Wanneer je een vraag hebt kun je ook contact met me opnemen voor een individuele opstelling.

De Golven zijn de dagen
de dagen van het jaar
het lijkt of zij vertellen
hoe het ons vergaat
maar de onderstroom
die niemand ziet
bepaalt de richting
op elk gebied...
Stef Bos
Systemisch Werk & Opstellingen

Familie Opstellingen

Vanaf onze geboorte maken we continu deel uit van verschillende systemen. Het gezin waarin we opgroeien, het land waarin we wonen, de school waar we heengaan, de sportvereniging, de organisaties waarin we werken. Ieder van deze systemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld of zielsstroom waarbinnen we onze eigen plek innemen.

Het begint allemaal bij het familiesysteem waarin we worden geboren. De zielsstroom binnen dit systeem beweegt ons op een diep en vaak onbewust niveau en bepaalt hoe we ons ontwikkelen. Wanneer de ordening binnen dit systeem is verstoord, komen we in ons leven (en dus ook in de andere systemen waar we deel vanuit maken) steeds opnieuw dezelfde patronen, gevoelens of belemmeringen tegen.

Een opstelling kan dan helpen om de verborgen dynamieken in het familiesysteem zichtbaar te maken. Hierdoor kan inzicht, acceptatie en beweging ontstaan, waardoor je weer vrijer in het leven kan staan.

De Golven zijn de dagen
de dagen van het jaar
het lijkt of zij vertellen
hoe het ons vergaat
maar de onderstroom
die niemand ziet
bepaalt de richting
op elk gebied...
Stef Bos
Familie Opstellingen

Ziekte Opstellingen

Vanuit een holistische visie op de mens is een ziekte meer dan wat we er op fysiek of psychisch gebied van waarnemen. Vanuit een systemisch perspectief is de ziekte een onderdeel van het familiesysteem. In die zin kun je de ziekte beschouwen als een uiting van de ziel om een verstoring in het systeem zichtbaar te maken.

We gaan in een ziekteopstelling net als in een familieopstelling op zoek naar de verborgen dynamiek in de onderstroom. We onderzoeken samen of de ziekte die je hebt verbonden is met iets uit jouw familiesysteem wat nog geen plek heeft gekregen. Dit kan een nieuw perspectief bieden op je ziekte en op je leven.

Hoewel er een helende werking vanuit kan gaan is een ziekteopstelling geen alternatief voor behandelingen door de reguliere geneeskunde.

Wanneer je een opstelling met je ziekte overweegt is het belangrijk dat je bereid bent om (al is het maar voor een ogenblik) met een open blik naar je ziekte te kijken. Waarom is hij bij jou? Wat is zijn boodschap?

Neem contact met me op voor informatie of een afspraak.

Ziekte Opstellingen

Organisatie Opstellingen

Heeft u als leidinggevende een vraagstuk omtrent uw organisatie of team? Heeft u het gevoel dat u in een herhalend patroon terechtkomt met uw organisatie of team en geen idee wat de oorzaak hiervan is? In dat geval kan een organisatieopstelling behulpzaam zijn om een nieuw perspectief te vinden op de vraagstukken die spelen. 

Een organisatie is een systeem, net als een familie. Ook in dit systeem kan de ordening verstoord zijn. De symptomen van deze verstoringen zijn vaak terug te zien in onder andere de organisatiecultuur, de (team)samenwerking, het leiderschap, het gebrek aan vitaliteit van de medewerkers, het contact met de klanten, het uitblijven van resultaten.

Een organisatieopstelling is een effectieve manier om inzicht te krijgen in wat er in de onderstroom van de organisatie werkelijk speelt én om deze patronen te doorbreken. Ik stel het onbewuste krachtenveld in het team en/of de organisatie op in de ruimte. Dit geeft inzicht in de onderlinge verhoudingen tussen teamleden, leiding en klanten/doelgroep en brengt tegelijkertijd beweging in de onderstroom.

Wanneer u interesse heeft neem dan contact met me op voor een oriënterend gesprek en kennismaking.

De Golven zijn de dagen
de dagen van het jaar
het lijkt of zij vertellen
hoe het ons vergaat
maar de onderstroom
die niemand ziet
bepaalt de richting
op elk gebied...
Stef Bos
Organisatie Opstellingen

Loopbaan Opstellingen

Wanneer je merkt dat je op een kruispunt staat in je carrière, je niet je volle potentieel benut in je werk of meer vitaliteit in je werk wilt ervaren dan is een loopbaanopstelling wellicht iets voor je.

Bij een loopbaanopstelling onderzoeken we samen waar jouw vitaliteit vandaan komt en hoe zich dat eventueel verhoudt tot je huidige werk. Hierbij horen vragen als: Wat is je passie? Wat zijn je talenten en kwaliteiten? Waar krijg je energie van en waarvan loopt je energie weg?

Pas als je de moed toont je weg te gaan,
toont de weg zich aan jou.
Paulo Coelho
Loopbaan Opstellingen

Healing

Bij een holistische visie op de mens is het voor mij altijd heel logisch geweest dat daar ook een andere vorm van genezing bij hoort dan de medische wetenschap ons biedt. Een vorm van genezing die niet insteekt op het lichaam of de geest/emoties, maar op de ziel. In de loop der jaren heb ik daarom zelf verschillende vormen van healing ervaren, maar merkte telkens dat de rituelen niet bij mij pasten.

In 2009 kwam ik in aanraking met de Reconnective Healing®. Ik merkte het effect en besloot direct dat dit de vorm van healing is waar ik mee wil werken. In datzelfde jaar heb ik de opleiding bij Eric Pearl gevolgd en ben ik als practitioner Reconnective Healing®en The Reconnection®(level I, II en III) in het register van The Reconnection Nederland opgenomen.

De Reconnective Healingenergy is ontdekt door dr. Eric Pearl, een chiropractor uit Los Angelos. Vele praktijkervaringen en wetenschappelijke studies hebben inmiddels aangetoond dat het werkt. Hoe het precies werkt weten we niet. Eric geniet wereldwijd veel belangstelling van top doctoren, medische onderzoekers, ziekenhuizen en universiteiten.

Over de synthese tussen de wetenschap en Reconnective Healing® kun je hier meer lezen. Kijk ook eens op de website van The Reconnection® ~ Essentie van Zijn voor meer informatie over The Reconnection® en Reconnective Healing.

Heal Others,
Heal Yourself
Dr. Eric Pearl
Healing

Reconnective Healing® is een vorm van healing die gebruik maakt van een nieuwe set helende frequenties. Dit onderscheidt deze vorm van healing van de reeds bestaande healingvormen als aurahealing, Reiki etc.

Als Reconnective Healing® practitioner ben ik slechts een brug die de verbinding legt tussen jouw hogere zelf en de helende frequenties. De frequenties brengen fysiek, geestelijk, emotioneel en spiritueel niveau in balans. Soms gebeurt dit in één sessie en soms duurt het iets langer.

De uitwerking van de healing is voor iedereen uniek en niet van tevoren te bedenken. Het wordt bepaald door het samenspel tussen jouw hogere zelf en het universum.

De beste manier om een healing toe te laten is door in een staat van verwondering te zijn, zonder te hechten aan het resultaat. Ga op de massagetafel liggen, ontspan, sluit je ogen, laat al je gedachten gaan en ervaar of observeer als je iets opvalt. Laat alles los en lig gewoon op de tafel alsof je een onverwachts rustuurtje had.

Voor informatie of het boeken van een Reconnective Healing® kun je contact met me opnemen.

Healing is géén vervanging voor medische behandeling.

Transcend the techniques,
that tell us to control and direct an outcome.
Instead sit back in that centre of who we are
and observe without judgment.
So that we can become the healing,
instead of trying to do the healing
vrij naar Dr. Eric Pearl

Oorspronkelijk waren de meridianen of acupunctuurlijnen van ons lichaam verbonden met een netwerk dat onze planeet omringt. Deze netwerklijnen waren bedoeld om ons met het hele universum te verbinden. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze lijnen.

The Reconnection® is een volgende stap die je kunt overwegen nadat je een of meerdere sessies Reconnective Healing® hebt ontvangen. De intentie van The Reconnection® is om ons helemaal terug te brengen in onze oorspronkelijke verbinding met het Universum en met onze unieke levensmissie.

In twee sessies worden alle netwerklijnen opnieuw aangebracht en geactiveerd, waardoor de uitwisseling van licht en informatie tussen jou en het universum (opnieuw) optimaal mogelijk wordt. Zo word je opnieuw verbonden met jouw oorspronkelijke blauwdruk en unieke levensmissie.

De ervaringen na The Reconnection® zijn voor iedereen verschillend. Vaak is het een begin van een transformatie proces en een periode van versnelde persoonlijke groei.

Meer over The Reconnection® en Reconnective Healing® vind je op mijn website van The Reconnection® ~ Essentie van Zijn.

Het licht van mijn ziel
Vol liefde, zuiver en puur
Voorbij de vorm
schijnt het van binnenuit
Soms klein, ingetogen
Dan weer groot
en oogverblindend
Altijd aanwezig
Verbindt het me
met Al wat Is!
Stefanie Bussing (2010)

Stefanie Bussing

Mensen in mijn omgeving omschrijven mij als iemand met een hechte set aan waarden, een groot hart en een scherp analytisch verstand. Als iemand die met empathie, rust en humor een vertrouwde omgeving schept waarin mensen durven te reflecteren. Als kritisch, innovatief met gevoel voor realiteit en in staat om een brug te slaan tussen het individuele- en organisatiebelang. Een vakvrouw die met een scherp oog voor kwaliteit tot concrete resultaten komt.

Van huis uit sociaal wetenschapper, werkte ik enige tijd als adviseur op het gebied van organisatieverandering bij de Raad voor de Kinderbescherming. Na een sabbatical van een half jaar begeleidde ik als Management Development adviseur managers in hun persoonlijke en professionele groei. Tegelijkertijd volgde ik opleidingen op het gebied van counseling, opstellingswerk en Reconnective Healing. Dit vormt nu de basis voor mijn counselingpraktijk ‘Be all you can Be’.
Een volledige beschrijving van mijn loopbaan lees je op linkedin.

Inspiratie is voeding voor mijn ziel en die vind ik in de natuur, dans, yoga, het moederschap, gesprekken met vrienden en bovenal door wat zich hier en nu in het leven aandient.
In de boekwinkel staan daarnaast titels van boeken die mij in de afgelopen tijd hebben geïnspireerd.

'Beweging én Verstilling;
kenmerkend voor hoe ik in het leven sta.'
Stefanie Bussing
Stefanie Bussing

Boekwinkel

Inspiratie voor (mijn) leven en werk

De boeken zijn vanaf hier ook via bol.com te bestellen.


Het Veld

(Lynne MacTaggart) De zoektocht naar de geheime kracht van het universum.
Lees verder

Boekwinkel

De kracht van het Nu

(Eckhart Tolle) De gids voor spirituele verlichting.
Lees verder

Boekwinkel

Verborgen dynamiek van familiebanden

(Bert Hellinger) Een therapeutische benadering van verstoorde familiebanden.
Lees verder

Boekwinkel

Overgave en Strijd

(Ken Wilber) De groei van inzicht en liefde tijdens het leven en sterven van Treya Wilber
Lees verder

Boekwinkel
Boekwinkel

Contact

Via onderstaande gegevens kom je met me in contact.

 • Stefanie Bussing
 • +31 (0)6 48 10 27 16

Afspraken zijn bij Flow Plaza aan de Zaanenstraat 18-Ihoog in Haarlem of op locatie.

Kijk op The Reconnection® ~ Essentie van Zijn voor meer informatie over The Reconnection® en Reconnective Healing®.


Overige informatie

 • Triodosbank: NL70 TRIO 078.68.87.125
 • BTW nummer: NL1855.90.950.B01
 • KvK-nummer: 53617533

 • facebook
 • linkedin
 • twitter
Contact

Agenda

Aankomende activiteiten 2018

 • 2 en 3 november Intensive Licht op Ziekte en Gezondheid
 • 16 en 17 november start 10 daagse cursus Systemisch Lichaamswerk en Ziekteopstellingen
 • 23 november Middagworkshop Leven vanuit Aanwezigheid

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een individuele sessie contact op via 06-48102716 of mail naar stefanie@beallyoucanbe.nl 

Scroll verder voor inhoudelijke informatie over de dagworkshop, intensive en cursus

Dagworkshop Systemisch Lichaamswerk en Ziekteopstellingen

‘Een liefdevolle aanraking brengt ons thuis in ons lichaam’

Liefde als medicijn. Een eeuwenoude wijsheid die ik ook keer op keer bevestigd zie in het systemisch werk. Daar waar de liefde niet vrij kan stromen, stagneert de levenskracht en ontstaat er een voedingsbodem voor mogelijke ziekte en gezondheidsklachten.

Ben jij in verbinding met wat zich in jouw lichaam afspeelt? Wat wil jouw lichaam jou vertellen? Waar voel je de levensenergie vrij stromen en waar ervaar je spanning of blokkades in je lichaam?
Het gaat deze dag over het luisteren naar en het veilig voelen in je lichaam. Want, daar waar we onveiligheid ervaren, ontstaat spanning in het lichaam en zijn we veelal geneigd om te vertrekken.
Ervaar jij (terugkerende) patronen, blokkades of gezondheidsklachten in je lichaam en leven? Stel je eens voor hoe het zou zijn om daar op een liefdevolle wijze contact mee te maken en te luisteren naar het verhaal van jouw lichaam. Het verhaal dat waarschijnlijk ook het verborgen verhaal in zich draagt uit jouw familiegeschiedenis. Het verhaal dat nooit vertelt is en via jouw lichaam gehoord wil worden. Want de verstrikkingen in het familiesysteem en de effecten hiervan op jouw leven hier en nu zijn voelbaar in jouw lichaam, als opgeslagen herinneringen in jouw cellen.

Deze dag is bedoeld voor iedereen die dieper wil voelen in zijn/haar lichaam en de taal van het lichaam wil leren te verstaan.

SYSTEMISCH LICHAAMSWERK
In het systemisch lichaamswerk volgen we, meer nog dan bij gewone opstellingen, de taal van het lichaam van de vraagsteller. De vragen kunnen breed zijn en hoeven niet specifiek over gezondheid(sklachten) te gaan. Wel hebben we in het voorgesprek meer aandacht voor hoe de vraag al dan niet voelbaar is in het lichaam.

Omdat vragen rondom gezondheid wel veelvoorkomend zijn in deze workshop is het goed te weten dat we vanuit het systemisch werk ziekte, gezondheidsklachten en aanhoudende symptomen zien als een uiting van het lichaam om iets dat niet gezien is, zichtbaar te maken. Een opstelling helpt hierbij doordat het bewustwording brengt in de relatiepatronen tussen jou, jouw lichaam, jouw ziekte, jouw relaties in het hier en nu en de geschiedenis van jouw familiesysteem.

Tijdens een opstelling kijken we met liefde en compassie naar de spanning in het lichaam (het symptoom) en de balans die dit in jouw familiesysteem wil herstellen. Wanneer je de bereidheid hebt om dit te willen onderzoeken, kunnen we in een opstelling waarnemen waar de verborgen loyaliteit ligt. Er wordt zichtbaar wat er tot dan toe niet is gezien en wel gezien wil worden. En vanuit dat contact kan beweging ontstaan van waaruit je weer vrij kunt zijn om jouw hele lichaam te bewonen en van daaruit vorm te geven aan jouw eigen zielsmissie in dit leven.

BEGELEIDING
De nadruk ligt vooral op het vergroten van de eigen kracht in het lichaam. Deze manier van werken kenmerkt zich door voelen. We laten je op een veilige manier openstellen en ontdekken wat je voelt, waar je vandaan komt en wie je bent. Daarbij spreken we de wijsheid van het lichaam aan en volgen haar het systemisch veld in. We maken een innerlijke reis via het lichaam en het systemisch veld.

Tijdens deze dag werken we met verschillende soorten opstellingen, afgewisseld met meditatie, lichaamswerk en sharings (het delen van je ervaringen). Door inzet van archetypische opstellingen kan iedereen op deze dag zijn/haar eigen verbinding met het lichaam en vraag onderzoeken. Meestal is er voldoende tijd voor een opstelling van 1 of 2 persoonlijke vragen vanuit de groep. Dit leg ik van tevoren expliciet niet vast. Zo kunnen we vrij zijn en de stroom van de dag volgen.

Over Stefanie Bussing
Stefanie is gespecialiseerd in het begeleiden van opstellingen in relatie tot ziekte en gezondheidsvragen en het blootleggen van het zielvolle perspectief daarbinnen. Het lichaam en het aanwezig zijn in het lichaam vormt voor Stefanie de basis van waaruit ze werkt. Zij gebruikt in haar begeleiding het opstellingenwerk in combinatie met lichaamswerk, een krachtige combinatie die steeds weer laat zien dat de lichaamsgerichte benadering helpt om de zielsbeweging uit de opstelling te integreren in het lichaam. Iets wat vaak direct voelbaar (en tastbaar) is voor de vraagsteller.

Stefanie zelf over haar eigen reis: ”Ze zeggen wel, ´you teach what you have to learn most´. Ik kan me daar wel in vinden. Een jaar of 10 geleden stapte ik na jaren dralen over de drempel. De signalen van mijn lichaam kon ik niet langer negeren en mijn eigen innerlijke reis naar voelen in mijn lichaam was een feit. Counseling, healing en familieopstellingen brachten me van mijn veilige haven in mijn hoofd naar mijn hart en lichaam. Echter, toen het opstellingenwerk via het lichaam op mijn pad kwam, werd er iets in mij geopend, van waaruit het zich als vanzelf lijkt te ontvouwen. Hier komt alles samen wat ik hiervoor geleerd heb in een manier van werken, die volledig natuurlijk door me heen stroomt.”

RESULTATEN:
• Voelen, ontdekken, uitdaging aangaan en eigen kracht hervinden in je lichaam.
• Meer levensenergie en innerlijke rust in je lichaam en leven ervaren
• Op een ander niveau luisteren naar je lichaam en de signalen die je lichaam je geeft.
• Een vergroot bewustzijn in lichaamsgevoel
• Ervaren wat het is om je lichaam helemaal te bewonen en vitaliteit te ervaren in je lichaam.
• Inzicht in waarom de ziekte of gezondheidsklachten bij je zijn, wat hun boodschap is.
• Zingeving en contact met het grotere geheel waar wij allen onderdeel van uitmaken.

VOOR WIE: voor iedereen die zijn/haar verbinding met het lichaam wil verdiepen en onderzoeken en voor wie de taal van zijn/haar lichaam wil leren te verstaan en op een andere manier contact wil maken met aanhoudende of terugkerende patronen of (fysieke) gezondheidsklachten.

DATUM: zaterdag 27 januari 2018, vrijdag 6 april 2018, zondag 24 juni 2018, vrijdag 20 juli 2018, zondag 30 september 2018, vrijdag 19 oktober 2018.

TIJD: inloop 9:30 uur, aanvang 10:00 uur tot 16:30 uur.

LOCATIE: Flow Plaza, Zaanenstraat 18-I, Haarlem

JOUW BIJDRAGE: € 115 incl. btw p.p. per workshop

SCHRIJF JE IN OP: Om je direct in te schrijven mail of bel je met stefanie@beallyoucanbe.nl / +31648102716
 

2 daagse intensive Licht op Ziekte en Gezondheid

systemisch lichaamswerk en ziekteopstellingen

Zijn met wat zich aandient, dat omarmen, zonder het te willen veranderen. Deze intensive staat in het teken van het luisteren naar en het veilig voelen in je lichaam. Ben jij in verbinding met wat zich in jouw lichaam afspeelt, met wat het lichaam jou wil vertellen? Waar is de spanning in je lichaam, waar stroomt de levensenergie vrij door en waar voel je blokkades? Daar innerlijke rust in vinden en die innerlijke rust als een voedingsbodem laten werken voor jezelf.
Het gaat hier over diep opladen. Je mind leren verstillen en je liefde laten versterken. Overgave aan wat is. In deze ruimte vinden we langzaam dat wat we werkelijk zoeken.

Vanuit het systemisch werk kun je ziekte zien als een uiting van het lichaam om iets dat gezien wil worden zichtbaar te maken. Een opstelling helpt hierbij doordat het bewustwording brengt in de relatiepatronen tussen jou, jouw ziekte, jouw relaties in het hier en nu en de geschiedenis van jouw familiesysteem.

Tijdens deze intensive onderzoeken we de persoonlijke vragen van de deelnemers rondom het thema ziekte en gezondheid in het systemisch veld. We kijken naar jouw relatie tot de ziekte of symptomen en waar ze mee resoneren in de familiegeschiedenis. Wat is de mogelijk zielvolle boodschap achter de ziekte of symptomen aan jou?

Tijdens de opstellingen kijken we met compassie naar de symptomen of ziekte en naar de balans die het in jouw familiesysteem wil herstellen. Wanneer je de bereidheid hebt om ‘ja’ te zeggen tegen de mogelijkheid dat ze een boodschap voor jou hebben en je bent bereid dit te onderzoeken, dan kunnen we in een opstelling waarnemen waar de verborgen loyaliteit ligt. Er wordt zichtbaar wat er tot dan toe niet is gezien en wel gezien wil worden. En vanuit dat contact kan beweging ontstaan van waaruit je weer vrijer kunt leven. Om contact te kunnen maken met het soms diep verborgene is het belangrijk om eerst goed te kunnen voelen in het lichaam en contact te maken met de ziekte. Hier besteden we deze dagen ook ruim aandacht aan.

BEGELEIDING
De nadruk ligt vooral op het vergroten van de eigen kracht in het lichaam. Deze manier van werken kenmerkt zich door voelen. We laten je op een veilige manier openstellen en ontdekken wat je voelt, waar je vandaan komt en wie je bent. Daarbij spreken we de wijsheid van het lichaam aan en volgen haar het systemisch veld in.
Tijdens de intensive werken we met verschillende soorten opstellingen, afgewisseld met meditatie, systemisch lichaamswerk en sharings (het delen van je ervaringen). Door inzet van archetypische opstellingen kan iedereen zijn/haar eigen verbinding met het thema onderzoeken.

We werken in een groep van maximaal 10 -12 deelnemers, zodat iedereen die dat wil de mogelijkheid heeft een vraag in te brengen tijdens deze dagen.

Over Stefanie Bussing
Stefanie is gespecialiseerd in het begeleiden van opstellingen in relatie tot ziekte en gezondheidsvragen en het blootleggen van het zielvolle perspectief daarbinnen. Het lichaam en het aanwezig zijn in het lichaam vormt voor Stefanie de basis van waaruit ze werkt. Zij gebruikt in haar begeleiding het opstellingenwerk in combinatie met lichaamswerk, een krachtige combinatie die steeds weer laat zien dat de lichaamsgerichte benadering helpt om de zielsbeweging uit de opstelling te integreren in het lichaam. Iets wat vaak direct voelbaar (en tastbaar) is voor de vraagsteller.

Stefanie zelf over haar eigen reis: ”Ze zeggen wel, ´you teach what you have to learn most´. Ik kan me daar wel in vinden. Een jaar of 10 geleden stapte ik na jaren dralen over de drempel. De signalen van mijn lichaam kon ik niet langer negeren en mijn eigen innerlijke reis naar voelen in mijn lichaam was een feit. Counseling, healing en familieopstellingen brachten me van mijn veilige haven in mijn hoofd naar mijn hart en lichaam. Echter, toen het opstellingenwerk via het lichaam op mijn pad kwam, werd er iets in mij geopend, van waaruit het zich als vanzelf lijkt te ontvouwen. Hier komt alles samen wat ik hiervoor geleerd heb in een manier van werken, die volledig natuurlijk door me heen stroomt.”

RESULTATEN:
• Voelen, ontdekken, uitdaging aangaan en eigen kracht hervinden in je lichaam.
• Op een ander niveau luisteren naar je lichaam en de signalen die je lichaam je geeft.
• Een vergroot bewustzijn in lichaamsgevoel.
• Ervaren wat het is om je lichaam helemaal te bewonen en vitaliteit te ervaren in je lichaam.
• Inzicht in waarom de ziekte of gezondheidsklachten bij je zijn, wat hun boodschap is.
• Zingeving en contact met het grotere geheel waar wij allen onderdeel van uitmaken.

VOOR WIE: voor iedereen die ziekte of aanhoudende symptomen ervaart in het leven en hier op een andere manier contact mee wil maken. Alsook voor coaches die werken met mensen die zelf mensen begeleiden in een ziekteproces en willen ervaren wat ziekteopstellingen kunnen bijdragen aan het helingsproces.

Wanneer je al een basis in opstellingen hebt, kan de intensive een opstap zijn naar de cursus Systemisch Lichaamswerk en Ziekteopstellingen, waarin je zelf leert om opstellingen te begeleiden via het lichaam en bij ziekte en gezondheidsklachten.

JOUW BIJDRAGE: € 245,- excl. btw per intensive

TIJD: inloop 9:45 uur, aanvang 10:00 uur tot 16:30 uur.

DATA 2018:
intensive1: vrijdag 23 en zaterdag 24 maart 2018
intensive 2: maandag 11 en dinsdag 12 juni 2018
intensive 3: donderdag 13 en vrijdag 14 september 2018
intensive 4: vrijdag 2 en zaterdag 3 november 2018

LOCATIE: Flow Plaza, Zaanenstraat 18-I, Haarlem

SCHRIJF JE IN OP: Om je in te schrijven en voor vragen mail of bel je met stefanie@beallyoucanbe.nl of bel +31648102716.
 

10 daagse cursus Systemisch Lichaamswerk en Ziekteopstellingen

Het hervinden van jouw levenskracht in je lichaam

Daar waar de levenstroom niet vrij kan stromen is dat merkbaar in ons lichaam, soms zelfs zo dat we ziek worden. Hoe ervaar jij jouw lichaam en de levenskracht die daar doorheen stroomt? Voel jij hoe ze vrij door jouw lichaam stroomt en vorm geeft aan jouw leven? Of merk je dat ze ergens stagneert in jou?

Doorbreek, groei en bloei...

We maken een innerlijke reis van binnen naar buiten, waarin we vanuit het luisteren naar de taal van ons lichaam en onze cellen en de verstrikkingen die we daarin nog tegenkomen bewegen naar een voluit leven en manifesteren in de buitenwereld.
Deze verdiepingscursus ´systemisch lichaamswerk´ is speciaal bedoeld voor opstellers en mensen met ruime ervaring met opstellingen. Voor wie het verlangen heeft om een innerlijke reis in en door het lichaam te maken naar de volheid van het leven en tegelijkertijd het opstellingenwerk via het lichaam en het opstellingenwerk bij ziekte wil leren begeleiden.

Blok 1. Aanwezig Zijn in je Lichaam – Jij en je lichaam
Zijn met wat zich aandient, dat omarmen, zonder het te willen veranderen. Dit blok staat in het teken van het veilig voelen in het lichaam. Ben jij in verbinding met wat zich in jouw lichaam afspeelt, met wat het lichaam jou wil vertellen? Waar is de spanning in je lichaam, waar stroomt de levensenergie vrij door en waar voel je blokkades? Daar innerlijke rust in vinden en die innerlijke rust als een voedingsbodem laten werken voor jezelf. Het gaat hier over diep opladen. Je mind leren verstillen en je liefde laten versterken. Overgave aan wat is. In deze ruimte vinden we langzaam dat wat we werkelijk zoeken.

Blok 2. Veilig voelen in je lichaam in relatie tot anderen – Jij, je lichaam en relaties in het hier en nu
We kijken via het lichaam naar de impact van relaties in het hier en nu (familie, liefdesrelaties, werk) en welke rol (traumatische) gebeurtenissen in de vroege jeugd hebben gehad op hoe de levensstroom door jouw lichaam stroomt. Ook kijken we naar de liefde voor jezelf. Kun je onvoorwaardelijk van jezelf houden?

Blok 3. Hervinden van jouw Levenskracht in je lichaam – Ziekte en Gezondheid
Goed zorgen voor je lichaam, je vitaliteit, je levenskracht is belangrijk om het leven ten volste te kunnen leven. In ons werk met ziekte zien we de impact van ons emotionele verleden op de functie van onze cellen. We kunnen deze functie behouden door de vormende kracht van de ziel in onze cellen toe te laten. Dit geeft de diepe kracht om te creëren in je leven.
We kijken in dit blok naar de innerlijke gevoelslaag van ziekte en gezondheidsklachten, naar hoe jij je verhoudt tot de ziekte/gezondheidsklachten, het leven en de dood.

Blok 4. De verborgen boodschap van het Lichaam - Ziekte en de verborgen familiedynamiek
Waar resoneert ziekte mee dieper in het systeem, wat is het centrale thema voor jou, wat is jouw zielsmissie? Welke boodschap wil de ziekte jou overbrengen? Wat mag je loslaten?
In dit blok kijken we dieper in het systeem naar waar ziekte en aanhoudende gezondheidsklachten mogelijk mee resoneren in het familiesysteem. Naar de onderliggende boodschap voor jou.

Blok 5. Manifesteren vanuit jouw essentie – vrij laten stromen van jouw levensenergie
In dit afsluitende blok maak je verbinding met waar jij werkelijk voor staat en hoe je dit in de wereld kunt manifesteren, met alles wat er is.

BEGELEIDING
Tijdens de cursus is het groepsproces en het onderzoeken van het eigen veld de basis. De nadruk ligt vooral op het vergroten van de eigen kracht naast het aanleren van deze bijzondere methoden van systemisch werk bij ziekte en via het lichaam.
Onze manier van werken kenmerkt zich door voelen. We laten je op een veilige manier openstellen en ontdekken wat je voelt, waar je vandaan komt en wie je bent. In deze reis ont-moeten wij allerlei belemmeringen en word je gestimuleerd om patronen te doorbreken en het werkelijk aan te gaan. Je levensenergie zal meer stromen op het gebied van gezondheid (lichaam), relaties, je manifestatie in de wereld (werk) en op zielsniveau. Het zal je een diepe innerlijke rust brengen.

RESULTAAT:
• Voelen, ontdekken, uitdaging aangaan en eigen kracht hervinden in het lichaam
• Zicht op diepere laag en boodschap achter de ziekte
• Vitaal op het gebied van lichaam, relaties en werk.
• Zicht op jouw potentie en hoe vol overgave te leven.
• Zingeving en contact met het grotere geheel waar wij allen onderdeel van uitmaken.
• Basishouding, theorie en methode van systemisch lichaamswerk
• Basishouding, theorie en methode van opstellingen bij ziekte.
• Zelf individueel mensen kunnen begeleiden met behulp van een ziekteopstelling of via systemisch lichaamswerk
• Intervisiegroep tijdens de cursus
• Afsluiting met certificaat

VOOR WIE:
Deze verdiepingscursus/nascholing ´systemisch lichaamswerk´ is speciaal bedoeld voor opstellers en mensen met ruime ervaring met opstellingen, die het verlangen hebben om een innerlijke reis in en door het lichaam te maken naar de volheid van het leven en die zich tegelijkertijd willen verdiepen in het opstellingenwerk via het lichaam en het opstellingenwerk bij ziekte.

Persoonlijke ontwikkeling en groei:
Zoals je gewend bent van onze Academie is deze cursus een innerlijke zielsreis, nu rond het thema ´het hervinden van je levenskracht in je lichaam´. Een reis van binnen naar buiten, waarin we vanuit het luisteren naar de taal van ons lichaam en onze cellen en de verstrikkingen die we daarin nog tegenkomen bewegen naar een voluit leven en manifesteren in de buitenwereld.

Professionele ontwikkeling en groei:
Tegelijkertijd leer je de basisprincipes van het systemisch lichaamswerk (de opstellingen via het lichaam) en het werken met ziekteopstellingen. De cursus brengt je, afhankelijk van je vooropleiding en ervaring verder in het begeleiden van cliënten via het lichaam en bij vragen rondom ziekte en gezondheid.

INSTAPNIVEAU: Ervaring met opstellingen en bij voorkeur geschoold in het begeleiden van opstellingen bij de Academie voor Opstellingen of een ander instituut. Bij twijfel vindt er een intakegesprek plaats.

JOUW BIJDRAGE: Normaal € 1495,- excl btw (10 cursusdagen).

Nu met vroegboek korting tot en met 1 maart 2018 € 995,- excl btw

TIJD: inloop 9:45 uur, aanvang 10:00 uur tot 16:30 uur.

Data:
Data Groep 3
Blok 1 – vrijdag 25 en zaterdag 26 mei
Blok 2 – vrijdag 13 en zaterdag 14 juli
Blok 3 – vrijdag 7 en zaterdag 8 september
Blok 4 – vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober
Blok 5 – vrijdag 30 november en zaterdag 1 december

Data Groep 4
Blok 1 – vrijdag 16 en zaterdag 17 november 2018
Blok 2 – vrijdag 11 en zaterdag 12 januari 2019
Blok 3 – vrijdag 22 en zaterdag 23 februari 2019
Blok 4 – vrijdag 5 en zaterdag 6 april 2019
Blok 5 – vrijdag 24 en zaterdag 25 mei 2019

Neem zelf je lunch mee. Ik zorg voor iets lekkers bij de koffie en thee.

LOCATIE: Flow Plaza, Zaanenstraat 18-I, Haarlem

SCHRIJF JE IN OP: Om je in te schrijven of je vragen te stellen mail of bel je met stefanie@beallyoucanbe.nl of bel +31648102716.

 

Introductieworkshop: Leven vanuit Aanwezigheid

“Daar waar lichaam en ziel samensmelten”

Wanneer we worden geboren is onze eerste relatie, die met ons lichaam. Anders dan je misschien zou verwachten is deze relatie bij veel mensen helemaal niet zo vanzelfsprekend en liefdevol. Vaak wordt het lichaam gezien als een instrument dat het vooral moet doen, dat ten dienste staat van wat we graag willen in het leven. Of soms is het ook lastig om echt aanwezig te zijn in het lichaam, omdat we ons er bijvoorbeeld niet helemaal veilig in voelen. We vertrouwen het lichaam of de omgeving waarin we leven niet echt. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn; traumatische gebeurtenissen, ziekte, het hebben van een negatief beeld van het lichaam of het hebben van heimwee naar de eenheid en niet echt op aarde willen zijn.

Heb jij het verlangen meer aanwezig te zijn in je lichaam? Je meer bewust te worden van wat er leeft in je lichaam, van wat ze je vertelt en om vanuit die aanwezigheid te leven? 

Deze workshop is bedoeld voor wie behoefte heeft om de relatie met zijn/haar lichaam te verdiepen en meer naar haar wil luisteren. Je kunt deze middag ervaren hoe systemisch werk je hierin kan ondersteunen. We werken onder andere met kleine opstellingen rondom buik, hart, hoofd en de helende bewegingen daarbinnen.

De inhoud is ontstaan op basis van de waarnemingen die ik de afgelopen jaren heb gedaan in mijn individuele sessies en groepen over dit thema. Hierin heb ik onder andere gezien dat onze buik, hart en hoofd een waardevolle ingang zijn om samen de aan- en afwezigheid, spanning en boodschappen in het lichaam te onderzoeken.  

Deze workshop is een goede manier om te kijken of mijn manier van werken bij je past en of de cyclus ‘Leven vanuitAanwezigheid’ van 6 bijeenkomsten aansluit bij jou en je behoeften. De cyclus ‘Leven vanuit Aanwezigheid’ start in het najaar.

BEGELEIDING

Het groepsproces en het onderzoeken van het eigen veld vormen de basis. De nadruk ligt vooral op het vergroten van de eigen kracht in het lichaam. Deze manier van werken kenmerkt zich door voelen. We laten je op een veilige manier openstellen en ontdekken wat je voelt, waar je vandaan komt en wie je bent. Daarbij spreken we de wijsheid van het lichaam aan en volgen haar het systemisch veld in.
In deze reis ont-moeten wij allerlei belemmeringen en word je gestimuleerd om patronen te doorbreken en het werkelijk aan te gaan. Je levensenergie zal meer stromen in je lichaam en je leven op allerlei gebied. Het zal je een diepe innerlijke rust op zielsniveau brengen.

Over Stefanie Bussing
Stefanie is gespecialiseerd in het begeleiden van opstellingen in relatie tot ziekte en gezondheidsvragen en het blootleggen van het zielvolle perspectief daarbinnen.Het lichaam en het aanwezig zijn in het lichaam vormt voor Stefanie de basis van waaruit ze werkt. Zij gebruikt in haar begeleiding het opstellingenwerk in combinatie met lichaamswerk, een krachtige combinatie die steeds weer laat zien dat de lichaamsgerichte benadering helpt om de zielsbeweging uit de opstelling te integreren in het lichaam. Iets wat vaak directvoelbaar (en tastbaar) is voor de vraagsteller.

Stefanie zelf over haar eigen reis: ”Ze zeggen wel, ´you teach what you have to learn most´. Ik kan me daar wel in vinden. Een jaar of 10 geleden stapte ik na jaren dralen over de drempel. De signalen van mijn lichaam kon ik niet langer negeren en mijn eigen innerlijke reis naar voelen in mijn lichaam was een feit. Counseling, healing en familieopstellingen brachten me van mijn veilige haven in mijn hoofd naar mijn hart en lichaam. Echter, toen het opstellingenwerk via het lichaam op mijn pad kwam, werd er iets in mij geopend, van waaruit het zich als vanzelf lijkt te ontvouwen. Hier komt alles samen wat ik hiervoor geleerd heb in een manier van werken, die volledig natuurlijk door me heen stroomt.”

RESULTAAT:

 • Voelen, ontdekken, uitdaging aangaan en eigen kracht hervinden in je lichaam.
 • Op een ander niveau luisteren naar je lichaam en de signalen die je lichaam je geeft.
 • Een vergroot bewustzijn in lichaamsgevoel.
 • Ervaren wat het is om je lichaam helemaal te bewonen en vitaliteit te ervaren in je lichaam.
 • Zingeving en contact met het grotere geheel waar wij allen onderdeel van uitmaken.

GROEPSOMVANG

In een groep van maximaal 16 deelnemers maken we deze middag een korte innerlijke reis in en via het lichaam. De workshop gaat door bij een minimum aantal van 6 deelnemers.

JOUW BIJDRAGE: € 55,- incl. btw

DAG & TIJD: Vrijdagmiddag 6 juli 2018 aanvang 13.00 uur tot 16.30 uur, inloop 12.45uur.

LOCATIE: Flow Plaza, Zaanenstraat 18, zaal Big Flow, Haarlem

INSCHRIJVEN: Stuur een mail naar stefanie@beallyoucanbe.nl
Voor inhoudelijke vragen neem je contact op met stefanie@beallyoucanbe.nl of bel je +31648102716.

Er zijn momenteel geen evenementen.

Agenda